Arriant Formació i Lleure

Arriant Formació i Lleure SLU és una empresa d’iniciativa social i intercultural. Instal·lats al Núria des del XX, compten amb 15 anys de vida i els seus components tenen una experiència en el món del lleure que supera la dècada. Les colònies escolars i d’estiu, els cursos de formació i els casals són els motors que conformen Arriant.

Arriant no seria el que és, no podria donar un servei educatiu, social i d’empoderament com el que dona, sense la gran xarxa de professionals, entitats, associacions, col·lectius i administracions amb les que treballa dia a dia en els diferents projectes que lideren i en els que estan implicats.

“L’evolució de l’educació i els reptes de la societat actual fan necessari formar professionals que centrin l’educació en la relació i els vincles com a element clau per afavorir el desenvolupament integral de la persona”
Albert Serra

Cofundador d'Arriant Formació i Lleure